Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1452
Tytuł: Więziotwórczy wymiar pieśni religijnej na Śląsku : od tradycji po współczesność
Autor: Mika, Bogumiła
Słowa kluczowe: Pieśni religijne; Muzyka religijna; Śląsk; Historia muzyki
Data wydania: 2004
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Turek, B. Mika (red.) "Pieśń religijna na Śląsku : stan zachowania i funkcje w kulturze" (S. 101-113). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author tries to prove that the religious song, which has been of great importance in Silesia, also consolidated and strengthened the bonds between people. She begins with sociological definitions of a social bond to show the way in which the feeling of belonging to a community has been consolidated with common choral performance. A choir was not only the artistic feature of Silesia; it has also been a place of growing up, making friends, and joining marriages. The common act of singing expressed itself in new forms - from home performance though concert, contest, to musical festivals. The Silesian tradition of singing, which mainly concentrated on performance of religious songs, contributed to maintenance of faith and Polishness. Today, it often serves the cementation of national identity, and is a remedy for the typical for postmodernism social disintegration.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1452
ISBN: 8322613695
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mika_Wieziotworczy_wymiar_piesni_religijnej_na_Slasku.pdf559,35 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons