Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1453
Tytuł: Ja, Cyborg. Trzy porządki, jeden byt. Podmiot jako fuzja biologii, kultury i technologii
Autor: Kłoda-Staniecko, Bartosz
Słowa kluczowe: cyberkultura; technologia; cyborg; tożsamość; przestrzeń; ciało
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Tymieniecka-Suchanek (red.), “Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1, Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny” (s. 362-372). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the this paper I would like to reconsider the problem of cybernetic identity born both,from genes and bits. The nature of cyber-identity is a combination of three different, but pervasive,categories (biology, culture, technology). The most interesting issue however, is the way ofcreating the “I” of cyber-identity, because it is founded on simultaneous information acquisition,verification and analysis of meanings, done through digital media, which are connected in onebiotechnical network. Cyborg is not interacting only with other subjects and objects, but she isalso interacting with synthetic identities – half produced, half born. The “I” in the title of followingessay refers to every self-conscious being conjugated with technology and performing intechno-space. We are not organic beings set “in” the space anymore. Instead we become cyberneticclusters of information, which perform “through” space and beyond time.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1453
ISBN: 9788322622711
9788380121041
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kloda_Staniecko_Ja_Cyborg_Trzy_porzadki_jeden_byt_Podmiot_jako.pdf275,91 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons