Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14540
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJarczykowa, Mariola-
dc.date.accessioned2020-06-17T09:24:26Z-
dc.date.available2020-06-17T09:24:26Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citation"Rocznik Lituanistyczny" T. 1 (2015), s. 251-267pl_PL
dc.identifier.issn2450-8454-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/14540-
dc.description.abstractW artykule przedstawiono nowe źródła pozwalające rozszerzyć dotychczasowe badania nad dawnym piśmiennictwem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przywołane przykłady odzwierciedlają jednocześnie współczesne metodologie literackie i bibliologiczne. Bibliotekoznawcy wykorzystują metodę funkcjonalną i stosują dyrektywę badawczą „kultura książki” m.in. w odniesieniu do wileńskich środowisk klasztornych. Geopoetyka i geokrytyka umożliwiają ujawnianie znaczenia przestrzeni, miejsc pamięci czy geografi cznych nazw własnych. Zastosowanie tej metody wobec twórczości Daniela Naborowskiego czy diariusza Bogusława Kazimierza Maskiewicza pozwala na wydobycie z tych tekstów specyfi ki podejścia do mniej lub bardziej znanych miejsc na mapie Rzeczypospolitej, zwłaszcza Wielkiego Księstwa Litewskiego. Metoda badań strukturalnych, stosowana zarówno przez literaturoznawców, jak i bibliologów, oparta na analizie ramy literacko-wydawniczej, została przedstawiona na przykładzie lwowskiego rękopisu zawierającego wiersze okolicznościowe poświęcone Radziwiłłom birżańskim oraz na podstawie nieznanego, unikatowego druku przekładu Niektórych psalmów Dawidowych Salomona Rysińskiego. Zwrócono także uwagę na znaczenie badań retorycznych, wskazując możliwość wykorzystania nieznanych mów świadczących o kulturze oratorskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectgeopoetykapl_PL
dc.subjectretorykapl_PL
dc.subjectkultura książkipl_PL
dc.subjectliteratura okolicznościowapl_PL
dc.subjectRadziwiłłowiepl_PL
dc.subjectgeopoeticspl_PL
dc.subjectbook culturepl_PL
dc.subjectrhetoricpl_PL
dc.subjectoccasional lieraturepl_PL
dc.subjectthe Radziwiłł familypl_PL
dc.titleNowe źródła do badań literackich i bibliologicznych dawnego piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle współczesnych metodologiipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.12775/RL.2016.10-
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarczykowa_nowe_zrodla_do_badan_literackich.pdf858,33 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons