Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1458
Tytuł: Refleksyjność w edukacji kulturalnej i tożsamości instytucji
Autor: Sieroń, Dorota
Słowa kluczowe: cultural education; cultural policy; institution’s identity
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Olbrycht, B. Głyda-Żydek, A. Matusiak (red.). "Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej" (S. 109-118). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the paper the author is trying to point out, how the cultural education is meant nowadays on two levels — a state one and an institutional one. Her analyse refers to documents issued by the Polish Ministry of Culture and National Heritage, and report on the research did in 2012 among those of institutions of the Silesian Voivodeship, which deal with cultural education — cultural institutions, elementary and high schools. The key problem proved by the documents researched is the lack of reflectivness within the cultural and educational institutions. In order to provide an example of a properly meant reflectance in cultural education the author shows the Borderland Centre in Sejny and its activity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1458
ISBN: 9788380121140
9788380121157
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sieron_Galusek_Refleksyjnosc_w_edukacji_kulturalnej.pdf257,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons