Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1459
Tytuł: Typowe i specyficzne miejsca pracy absolwentów kierunku PPKO-ASK z cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego (na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci)
Autor: Kania, Tadeusz
Słowa kluczowe: PPKO-ASK; animation; graduates; employment
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Olbrycht, B. Głyda-Żydek, A. Matusiak (red.), "Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej" (S. 175-196). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Major tendency in the employment of graduates of cultural pedagogy, their course of live, including those related to specific careers and unusual places of work — this is the main theme of this article. Author, by using combinations and statistics introduces problems of employment of graduates of University in Cieszyn. Author mentions the largest group of establishments, institutions and organizations in which they found a job. He highlights the problems of traditional and new places of employment, changes in the profile of education, reminds the animator educational model. He also presents new tendencies in hiring graduates at the turn of the millennium and finds the answer to the question: “Who has been trained — which graduates were prepared by University in Cieszyn and for whom have they been educated?”
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1459
ISBN: 9788380121140
9788380121157
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kania_Typowe_i_specyficzne_miejsca_pracy.pdf316,75 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons