Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14594
Title: Filmowe doświadczanie miejsc : kilka zdań wstępu
Authors: Copik, Ilona
Skowronek, Bogusław
Keywords: zwrot przestrzenny; topografia filmowa
Issue Date: 2020
Citation: "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura". Nr 12, z. 1 (2020), s. 4-10
Abstract: "Jakkolwiek o tak zwanym zwrocie przestrzennym lub zwrocie topograficznym wiadomo nie od dziś, wydaje się, że zainteresowanie problematyką miejsc i przestrzeni w ostatnich latach nie ustaje, co więcej – zatacza coraz szersze kręgi w humanistyce, obejmując różne subdyscypliny. Niewątpliwie jest to związane ze zmianą statusu samego miejsca, które pod wpływem mnogości krążących w internecie opisów i obrazów staje się coraz bardziej złożone i wieloaspektowe, a uczony namysł nad jego specyfiką obejmuje już nie tylko problemy twórczej interpretacji i artystycznej kreacji, ale również kwestie współistnienia i wzajemnego interferowania w sieci różnych medialnych reprezentacji." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14594
DOI: 10.24917/20837275.12.1
ISSN: 2083-7275
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Copik_Skowronek_filmowe_doswiadczanie_miejsc.pdf412,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons