Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14635
Title: Brachypodium distachyon - a model plant to study grass genome structure, dynamics and evolution
Authors: Idziak-Helmcke, Dominika
Hasterok, Robert
Betekhtin, Alexander
Borowska-Żuchowska, Natalia
Braszewska-Zalewska, Agnieszka
Chwiałkowska, Karolina
Gorkiewicz, Renata
Kuś, Arita
Kwaśniewska, Jolanta
Kwaśniewski, Mirosław
Robaszkiewicz, Ewa
Siwińska, Dorota
Wolny, Elżbieta
Chromiński, Kornel
Tkacz, Magdalena
Keywords: plenary session; Grasses (Poaceae); plants; Brachypodium distachyon; genome structure
Issue Date: 2015
Citation: Biotechnologia, T. 96, nr 1 (2015), s. 43
Abstract: Plenary Session: Present status of cell, tissue and organ in vitro culture
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14635
ISSN: 0860-7796
2353-9461
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Idziak_Brachypodium_distachyon.pdf221,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons