Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14656
Tytuł: Plant responses to a grafting process on the example of Arabidopsis thaliana hypocotyl during in vitro culture
Autor: Sala, Katarzyna
Kurczyńska, Ewa
Słowa kluczowe: konferencja
Data wydania: 2015
Źródło: Biotechnologia, T. 96, nr 1 (2015), s. 104
Abstrakt: Sesja posterowa - XIV Overall Polish in vitro Culture and Plant Biotechnology Conference Structural, physiological and molecular bases of plant differentiation September 14-17, 2015, Poznań
Opis: doi wspólne dla całości materiałów konferencyjnych
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14656
DOI: 10.5114/bta.2015.54184
ISSN: 2353-9461
0860-7796
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sala_Plant_responses.pdf220,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons