Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14658
Tytuł: Some aspects of symplasmic communication during somatic embryogenesis of tree fern Cyathea delgadii
Autor: Wróbel-Marek, Justyna
Grzyb, Małgorzata
Kurczyńska, Ewa
Rybczyński, Jan
Mikuła, Anna
Słowa kluczowe: konferencja; Cyathea delgadii; embriogeneza somatyczna
Data wydania: 2015
Źródło: Biotechnologia, T. 96, nr 1 (2015), s. 78
Abstrakt: Sesja posterowa - XIV Overall Polish in vitro Culture and Plant Biotechnology Conference Structural, physiological and molecular bases of plant differentiation September 14-17, 2015, Poznań
Opis: doi wspólne dla całości materiałów konferencyjnych
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14658
DOI: 10.5114/bta.2015.54184
ISSN: 2353-9461
0860-7796
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wrobel_Marek_Some_aspects_of_symplasmic.pdf256,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons