Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1468
Tytuł: Upowszechnianie sztuki współczesnej na prowincji : uwagi o działalności Galerii Szara w Cieszynie
Autor: Głyda-Żydek, Barbara
Słowa kluczowe: dissemination; contemporary art; centre; province; culture
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Olbrycht, B. Głyda-Żydek, A. Matusiak (red.), "Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej" (S.279-290 ). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article focuses on the activity of the Szara Gallery in Cieszyn that for the last 10 years presents contemporary art. Szara is one of the very few art galleries in Poland which focus on showing the latest pieces of art, yet being located far from “the centre” of the country, in a broad sense of the term. At the same time, the specific localisation of Cieszyn on the map of Poland decides on the activities characteristic for the gallery and the support for the artists. In particular for the ones from Poland and the Czech Republic, and broadly, from Central Europe. The gallery makes a lot of efforts to popularise the culture and visual arts, which allow the citizens of the town to experience the mainstream art without the necessity of leaving for Warsaw or Cracow. The purpose of the article is to show the features of the gallery run in the province that makes a decision to present an ambitious artistic, cultural and social programme.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1468
ISBN: 9788380121140
9788380121157
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Glyda_Upowszechnianie_sztuki_wspolczesnej_na_prowincji.pdf287,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons