Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1470
Tytuł: Bibliofilskie pasje Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej
Autor: Wilkoń, Teresa
Słowa kluczowe: Bibliophily; private book collection; castle library; musicalia
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Tokarska (red.), "Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi" (S. 222-230). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is a presentation of the artistic patronage of the duchess, the wife of Stanisław Lubomirski, with special emphasis on her achievements in creating a library in the Łańcut Castle and the remodeling of the residence. Thanks to her bibliophile interests, the library became an integral part of the duchess’ patronage. Increasing the library collection fourfold and her passion in completing the collection, organizing a music library etc. prove that she was one of the very few laudable bibliophile women and a creator of a library with a wide thematic and genological profile.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1470
ISBN: 9788380123298
9788380123304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wilkon_Bibliofilskie_pasje_Izabeli_z_Czartoryskich.pdf519,48 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons