Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1475
Tytuł: To tylko gra w sztukę
Autor: Szarek, Andrzej
Słowa kluczowe: modernity; art; artist; democratization of art
Data wydania: 2014
Źródło: Studia Artystyczne, 2014, nr 2, s. 34-35
Abstrakt: Reflecting on the place of art in modernity, the author seeks for answers to the following questions: Who is modern artist? What is the place of art in modernity? What are its characteristics? The author highlights the need for moving the borders in art, as ideas of democratization of art seem far too narrow and constrained as regards it independent status. Most often modern artists turns to be critics, art historians, custodians of art, sociologists of art, and artists to a lesser extent. Contemporary artists are constrained by many market barriers as well as tasks that they are supposed to accomplish. The author puts the emphasis to artistic freedom and democratization of art.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1475
ISSN: 2391-9965
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szarek_To_tylko_gra_w_sztuke.pdf446,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons