Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14754
Title: Pytanie ontologiczne i problem czasu
Other Titles: The ontological question and the problem of ήμε
Онтологический вопрос и проблема времени
Authors: Bańka, Jakub Sebastian
Keywords: ontologia; czas
Issue Date: 1996
Citation: "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica" T. 14 (1996), s. 35-40
Abstract: Problematyka, która stanowi tu główny przedmiot analiz skupia się wokół jednego tylko pytania: τι το ον i jego związku z problemem czasu. Bezpośrednim celem tych rozważań nie jest jednak udzielenie na nie jakiejś jednoznacznej odpowiedzi. Jest nim natomiast przede wszystkim rozpoznanie sensu pytania o byt u samej jego genezy, tzn. tam, gdzie nie zostało ono jeszcze sformułowane wprost...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14754
ISSN: 2353-9445
1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banka_Pytanie_ontologiczne_i problem_czasu.pdf400,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons