Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14782
Title: Kryzys kultury a poczucie wspólnoty
Other Titles: The crisis of culture and the sense of community
Кризис культуры и чувство общины
Authors: Skudrzyk, Piotr
Keywords: Kultura europejska; kryzys
Issue Date: 1996
Citation: "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica" T. 14 (1996), s. 67-78
Abstract: Nastroje, w których żyje człowiek współczesny, jawią się w barwach mieszanych. Przeważa poczucie szarości i prozy życia. Towarzyszy mu przytłumiona gorycz i lęk, że w ten sposób upłynie całe życie. Chwile pogodne i radosne stanowią izolowane momenty, raczej chaotycznie rozrzucone. Od czasu do czasu pojawia się groźna czerń strachu przed brutalnością świata przestępczego bądź terroryzmu na podłożu ideowego szału w postaci jakiejś wersji nacjonalizmu, szowinizmu religijnego, etnicznego czy wreszcie zupełnie indywidualnego szaleństwa jakichś jednostek...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14782
ISSN: 2353-9445
1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skudrzyk_Kryzys_kultury_a_poczucie_wspolnoty.pdf712,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons