Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14807
Title: Sprawozdanie ze Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów "Duszpasterstwo młodzieży w Polsce" : Licheń 23-24 kwietnia 2018 r.
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów; duszpasterstwo młodzieży
Issue Date: 2018
Citation: Studia Pastoralne, Nr 14 (2018), s. 602-604
Abstract: W dniach od 23 do 24 kwietnia 2018 r. odbył się kolejny Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów. Miejscem obrad była aula Domu Pielgrzyma „Arka” w Licheniu. Celem zjazdu było podjęcie dyskusji nad duszpasterstwem młodzieży w Polsce w kontekście mającego odbyć się w październiku XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego młodzieży. W związku z podjętym tematem na konferencję została zaproszona Rada KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz duszpasterze młodzieży z poszczególnych diecezji w Polsce. Zjazd rozpoczął się Walnym Zebraniem Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, na którym m.in. podjęto dyskusję nad przesłanymi propozycjami nowego Ratio studiorum w Polsce[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14807
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Sprawozdanie_ze_Zjazdu_Polskiego_Stowarzyszenia_Pastoralistów.pdf382,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons