Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14812
Title: Zasadność form działaniowych w nauczaniu języków obcych
Authors: Wojtynek-Musik, Krystyna
Keywords: nauczanie; języki obce; glottodydaktyka
Issue Date: 1999
Citation: Neofilolog, Nr 18, (1999) s. 25-33
Abstract: Okres spędzony w szkole najczęściej bywa kojarzony jako czas zdobywania różnego typu wiedzy głównie drogą intelektualną, przy nikłym udziale zajęć czynnościowych, ruchowych czy artystycznych. Ze względów organizacyjno-metodycznych wiedza szkolna podzielona jest ponadto na tematyczne bloki, według oficjalnej klasyfikacji nauk, i rozumiana jako teoretyczna baza do tzw. prawdziwego życia. Nawet pakując tornistry, teczki czy plecaki szkolne, dzieci i młodzież kierują się ustalonym „planem lekcji”, czyli zestawem osobnych przedmiotów, przewidzianych do nauczania w określonym dniu, rzadko widząc w nich całość integralną i przydatną praktycznie. Obecna reforma promująca zdecydowanie nauczanie zintegrowane , chociażby we wstępnej fazie edukacji, usiłuje przekształcić dotychczasową atomizację wiedzy w jej całościowanie. Jest to z pewnością kierunek ze wszech miar pożądany, jakkolwiek niełatwy do realizacji, zwłaszcza z powodu oporów', jakie stawiają nauczycielom i rodzicom ich wcześniejsze przyzwyczajenia i długoletnia tradycja oraz obiektywne okoliczności materialne (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14812
ISSN: 2545-3971
1429-2173
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtynek_Musik_Zasadnosc_form_dzialaniowych.pdf537,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons