Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1482
Tytuł: Księgozbiory śląskich kapłanów w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Autor: Warząchowska, Bogumiła
Słowa kluczowe: gifts; collections; heritage; theology; patristic literature; law and canonical writings; Polonica writings; emigration documents
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Tokarska (red.), "Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi" (S. 280-301). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The Theological Library has been gathering book collections of priests, handed over by the owners or other authorized persons. Three of those collections deserve particular attention. The firs one, donated by archbishop Szczepan Wesoły, includes emigration, Polish migrant, and historical literature. The second one is the heritage of priest professor Remigiusz Sobański, with writings on canonical and philosophical law, theology and social sciences. The last one, donated by priest professor Wincenty Myszor, includes patristic, early-Christian, theological, historical, and humanist literature. The collections greatly enrich the Theological Library, considerably enlarging the ecclesiastic collection of the Katowice Archdiocese.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1482
ISBN: 9788380123298
9788380123304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (BUŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Warzachowska_Ksiegozbiory_slaskich-kaplanow.pdf622,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons