Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14846
Title: Jedno i Byt, czyli filokryptyczna geneza ontologicznej jedności
Other Titles: The one and being, of the philocryptic origin of ontological unity
Единое и бытиё, то есть филокриптический тенезис онтологического единства
Authors: Bańka, Jakub Sebastian
Keywords: Filozofia starożytna; ontologia
Issue Date: 1997
Citation: "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica" T. 15 (1997), s. 57-62
Abstract: Bywa czasem tak, że jedno zdanie czy też zaledwie jego urywek jest w mocy powiedzieć zaskakująco wiele. Dzieje się tak, gdy odczytując Heraklitejski wers, odkrywamy nagle jego wpierw jeszcze niejasny sens, gdy zaczynamy dostrzegać nie tyle zawartą w nim odpowiedź, ile natarczywą obecność pewnego pytania, które - być może - właściwe jest wszelkiej myśii filozoficznej, począwszy od jej greckiej genezy...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14846
ISSN: 2353-9445
1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banka_Jedno_i_Byt_czyli_filokryptyczna_geneza.pdf390,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons