Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1487
Tytuł: Lord Dukaj albo fantasta wobec "mainstreamu"
Autor: Uniłowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: Jacek Dukaj; Xavras Wyżryn; Extensa
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Nowacki, K. Uniłowski (red.), "Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. T. 1, cz. 2, Życie literackie po roku 1989" (S. 258-275). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents a literary career of Jacek Dukaj (b. 1974), commonly regarded as the most interesting Polish prose writer from the science fiction circle since the time of Stanisław Lem. Dukaj’s literary ambitions go beyond the circulation of the sf literature. His books have been also recognised among the critics representing the so called mainstream recently. A detailed interpretation covered two articles: a debut Xavras Wyżryn (1997) and Extensa (2002), that is the former published by a mainstream and prestigious Wydawnictwo Literackie. The author of the article pays attention to such problematic threads and poetic qualities of Dukaj’s works that correspond to the tendencies in the poetry of the main stream. At the same time, he underlines the fact that the writer aims at maintaining his own identity both in relation to the circulation of the sf literature, as well as the main stream.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1487
ISBN: 978-83-226-2028-1
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Unilowski_Lord_Dukaj_albo_fantasta_wobec_mainstreamu.pdf456,49 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons