Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14875
Tytuł: On the equivalence of pre-Schroder equations
Autor: Kalinowski, Józef
Słowa kluczowe: pre-Schr¨oder equations; Targonski’s problem
Data wydania: 2007
Źródło: "Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Opuscula Mathematica" Vol. 27, nr 2 (2007), s. 253-257
Abstrakt: In the paper the equivalence of the system of two pre-Schr¨oder functional equations (equations (Sn), (Sm) for m > n 3, n,m 2 N) and the whole system (S), is considered. The results solve the problem of Gy. Targonski [4] in a particular case.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14875
ISSN: 2300-6919
1232-9274
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kalinowski_On_the_equivalence_of_pre_Schroder.pdf290,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons