Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1490
Tytuł: La perspectiva humorística en la literatura gallega como expresión del Volksgeist gallego sobre el ejemplo de la narrativa de Manuel Rivas
Autor: Kobiela-Kwaśniewska, Marta
Słowa kluczowe: literatura galicyjska; Galicja Hiszpańska; Volksgeist; Manuel Rivas; perspektywa humorystyczna
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Wilk-Racięska, A. Nowakowska-Głuszak, C. Tatoj (red.), “Encuentros entre lenguas, literaturas y culturas de los territorios luso-hispanos : Perspectivas diferentes” (s. 64-94). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of the paper is to present a different kinds of humour in Galician literaturewhich is considered one of distinctive and fundamental characteristics of Galicianspirituality, also called a Volksgeist if we quote Alfonso Castelao’s dichotomy betweena Spanish and Galician Volksgeist. According to him a humorous attitude towards lifeand its adversity that have Galician is due to a misery that they suffered from duringfour centuries and they treat it as a powerful tool to conjure a fact of life. The analysis isprovided both with theory dedicated to a typology of humour and with some examplesof humorous perspective found in the novels and short story books of Manuel Rivas,one of the contemporary and the best-known Galician writer who makes use of irony,parody, sarcastic, situational or retranca’s humour.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1490
ISBN: 9788322622445
9788380121737
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kobiela_Kwasniewska_La_perspectiva_humoristica_en_la_literatura_gallega_como_expresion.pdf397,57 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons