Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14908
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWojtynek-Musik, Krystyna-
dc.date.accessioned2020-07-01T11:52:37Z-
dc.date.available2020-07-01T11:52:37Z-
dc.date.issued1998-
dc.identifier.citationNeofilolog, Nr 17, (1998) s. 60-73pl_PL
dc.identifier.issn2545-3971-
dc.identifier.issn1429-2173-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/14908-
dc.description.abstractW świetle współczesnej neurofizjologii wychowanie i nauczanie nie może dłużej rozdzielać funkcji intelektualnych od emocjonalnych, ponieważ jedynie równowaga między tymi podstawowymi sposobami percepcji świata, jakimi dysponuje człowiek, zapewnia harmonijny rozwój oraz poczucie wartości życia. Jak pisze znawca tematu, Daniel Goleman, autor książki o Inteligencji emocjonalnej (1997), emocje mogą zaburzyć sam proces myślenia, a stałe napięcia emocjonalne mogą wytworzyć u dziecka deficyt umiejętności intelektualnych, upośledzając jego zdolność uczenia się (s. 58). Zresztą któż z nas dorosłych nie zna takich momentów, gdy wszelkie racjonalne decyzje padały pod wpływem uczuciowej presji, silniejszej od jakiegokolwiek rozsądnego oglądu sytuacji (Fragment tekstu).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectjęzyki obcepl_PL
dc.subjectnauczaniepl_PL
dc.subjectinteligencja emocjonalnapl_PL
dc.subjectintelektpl_PL
dc.titleEkspresja uczuć w nauczaniu języka obcegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtynek_Musik_Ekspresja_uczuc_w_nauczaniu.pdf639,14 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons