Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14908
Title: Ekspresja uczuć w nauczaniu języka obcego
Authors: Wojtynek-Musik, Krystyna
Keywords: języki obce; nauczanie; inteligencja emocjonalna; intelekt
Issue Date: 1998
Citation: Neofilolog, Nr 17, (1998) s. 60-73
Abstract: W świetle współczesnej neurofizjologii wychowanie i nauczanie nie może dłużej rozdzielać funkcji intelektualnych od emocjonalnych, ponieważ jedynie równowaga między tymi podstawowymi sposobami percepcji świata, jakimi dysponuje człowiek, zapewnia harmonijny rozwój oraz poczucie wartości życia. Jak pisze znawca tematu, Daniel Goleman, autor książki o Inteligencji emocjonalnej (1997), emocje mogą zaburzyć sam proces myślenia, a stałe napięcia emocjonalne mogą wytworzyć u dziecka deficyt umiejętności intelektualnych, upośledzając jego zdolność uczenia się (s. 58). Zresztą któż z nas dorosłych nie zna takich momentów, gdy wszelkie racjonalne decyzje padały pod wpływem uczuciowej presji, silniejszej od jakiegokolwiek rozsądnego oglądu sytuacji (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14908
ISSN: 2545-3971
1429-2173
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtynek_Musik_Ekspresja_uczuc_w_nauczaniu.pdf639,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons