Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1491
Tytuł: Existence of generalized, positive and periodic solutions for some differential equations of order II
Autor: Ligęza, Jan
Słowa kluczowe: positive; periodic solutions; cone; distributions; Krasnosielski fixed point theorem; Green function
Data wydania: 2014
Źródło: "Annales Mathematicae Silesianae" Nr 28 (2014), s. 59-86
Abstrakt: We study the existence of positive periodic solutions of the equations y00(x) − P0(x)y(x) + μQ0(x)f(x, y(x)) = 0, y00(x) + P0(x)y(x) = μQ0(x)f(x, y(x)), where μ > 0, P and Q are real nondecreasing functions, P0 and Q0 are 1- periodic distributions, f is a continuous function and 1-periodic in the first variable. The Krasnosielski fixed point theorem on cone is used.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1491
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ligeza_Existence_of_generalized_positive_and_periodic_solutions_for_some_differential_equations_of_order.pdf739,57 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons