Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1492
Tytuł: "Wielkim występkiem jest zazdrościć ojcu sławy" : o edytorskich przedsięwzięciach synów renesansowych pisarzy
Autor: Sitkowa, Anna
Słowa kluczowe: literatura Renesansu; pisarze Renesansu; edytorstwo
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Sitkowa (red.), "Zagadnienia wydawnicze - dzieje książki, prasy i bibliotek" (S. 7-22). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The centre of attention constitutes editorial activity by sons of Marcin Bielski (1495—1575), Łukasz Górnicki (1572—1603), Barłomiej Groicki (d. 1605), Jędrzej Święcicki (d. 1611) and Reinhold Heidenstein (1553—1620), who gave the manuscripts inherited from their fathers to the printing press or reissued their works. The origin of these actions, including a defense of authorship rights was presented, and the attitude of editors to father’s works was indicated. The interference of the Renaissance descendants, both in the titles, a topographic shape of works published, and in author’s texts which underwent abbreviation, amplification and substitution measures.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1492
ISBN: 9788322620137
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sitkowa_Wielkim_wystepkiem_jest_zazdroscic.pdf540,45 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons