Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14927
Title: Wypowiedzi symboliczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA - recenzja
Authors: Małajny, Ryszard M.
Keywords: Wypowiedzi symboliczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA; Łukasz Machaj
Issue Date: 2013
Citation: Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2013, nr 4, s. 245-250
Abstract: Recenzja książki Łukasza Machaja Wypowiedzi symboliczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14927
ISSN: 2082-1212
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malajny_Wypowiedzi_symboliczne_w_orzecznictwie_recenzja.pdf717,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons