Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1494
Tytuł: Perspectivas individuales en la narrativa hispanoamericana a partir de los años 90 - modernidad e identidad del yo En torno a Por Favor, rebobinar, de Alberto Fuguet, y El canalla sentimental, de Jaime Bayly
Autor: Szymoniak, Ewelina
Słowa kluczowe: literatura hiszpańsko-amerykańska; Alberto Fuguet; Jaime Bayly; nowoczesność jaźni
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Wilk-Racięska, A. Nowakowska-Głuszak, C. Tatoj (red.), “Encuentros entre lenguas, literaturas y culturas de los territorios luso-hispanos : Perspectivas diferentes” (s. 95-114). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: According to Anthony Giddens high modernity ought to be considered on the institutionallevel, however transmutations on the same level apply directly to the life ofindividuals and their most personal experience. This paper aims at showing, on thestrength of Anthony Gidden and Zygmunt Bauman’s views, mechanisms which shapecharacters’ identity of the newest Spanish American prose (on the base of AlbertoFuguet’s and Jaime Bayly’s novels) in which we observe changes of the prospect fromsocial to individual, that is revolutionary from the traditional literature of HispanicAmerica’s point of view but typical for the society of high modernity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1494
ISBN: 9788322622445
9788380121737
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szymoniak_Perspectivas_individuales_en_la_narrativa_hispanoamericana.pdf348,57 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons