Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14955
Title: Wymiary wolności
Other Titles: Dimensions of freedom
Die dimensionen der freiheit
Authors: Skudrzyk, Piotr
Keywords: wolność; Polska; transformacja
Issue Date: 1998
Citation: "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica" T. 16 (1998), s. 163-173
Abstract: Hasło wolności straciło dużo ze swej atrakcyjności w Polsce po roku 1989. Za czasów socjalizmu i przyjaźni ze Związkiem Radzieckim wolność była tęsknym i pięknym marzeniem. Nikt tak nie doceniał sprawności ekonomicznej, barwności i swobody życia, otwartości dyskusji i krytyki publicznej, poziomu intelektualnego i moralnego (wcale nie absolutyzowanego) życia politycznego Zachodu, jak Polacy i inne narody tej samej strefy geopolitycznej...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14955
ISSN: 2353-9445
1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skudrzyk_Wymiary_wolnosci.pdf636,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons