Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14976
Title: Prezbiterologia pastoralna : pastoralna tożsamość współczesnego prezbitera - recenzja
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: Prezbiterologia pastoralna. Pastoralna tożsamość współczesnego prezbitera; Mieczysław Polak
Issue Date: 2017
Citation: Studia Pastoralne, Nr 13 (2017), s. 305-308
Abstract: Recenzja książki Mieczysława Polaka Prezbiterologia pastoralna. Pastoralna tożsamość współczesnego prezbitera.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14976
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Prezbiterologia_pastoralna.pdf829,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons