Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15028
Title: Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w latach 1975-1996 - recenzja
Authors: Szajnowska-Wysocka, Alicja
Keywords: Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w latach 1975-1996; E. Z. Zdrojewski
Issue Date: 2002
Citation: Przegląd Geograficzny, 2002, nr 2, s. 285-300
Abstract: Recenzja książki Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w latach 1975-1996, E. Z. Zdrojewskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15028
ISSN: 0033-2143
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szajnowska_Wysocka_Wplyw_migracji_definitywnych_recenzja.pdf593,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons