Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1510
Tytuł: Męskie ciało w dyskursie "postrobotniczym"
Autor: Klimczak-Ziółek, Jolanta
Słowa kluczowe: body; masculinity; worker; restructuring; post-Fordism
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Wódz, J. Klimczak-Ziółek (red.), "O współczesnych praktykach genderyzacji ciała" (S. 162-173). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article deals with the subject of differences between modern and postmodern theories of the body. It takes up issues connected with the area of gender and class, as well as its influence on redefinition of concepts such as masculinity and work. The emphasis is on how the restructuring processes of coal-mining industry changes the workers’ discourse on the issues of body and masculinity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1510
ISBN: 9788322622674
9788322622674
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Klimczak_Ziolek_Meskie_cialo_w_dyskursie_postrobotniczym.pdf313,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons