Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15102
Title: Gottfried Martin w sporze o filozofię Kanta
Other Titles: Gottfried Mann’s Position In The Controversy Over Kant’s Philosophy
Gottfried Martin Im Streit Um Die Philosophie Von Kant
Authors: Noras, Andrzej J.
Keywords: Gottfried Martin; Immanuel Kant
Issue Date: 2000
Citation: "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica" T. 18 (2000), s. 205-222
Abstract: Znaczący głos w niekończącym się sporze o filozofię Kanta stanowi rozprawa Gottfrieda Martina Immanuel Kant. Ontologia i teoria wiedzy, która po raz pierwszy ukazała się w roku 1951, a w osiemnaście lat później ukazało się już czwarte, rozszerzone wydanie1. Jej autor, boński filozof, w osobliwy sposób włączył się w dyskusję na temat rozumienia myśli Kanta...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15102
ISSN: 2353-9445
1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Noras_Gottfried_Martin_w_sporze_o_filozofie.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons