Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15103
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKorzeniowska, Wiesława-
dc.date.accessioned2020-07-10T10:04:42Z-
dc.date.available2020-07-10T10:04:42Z-
dc.date.issued1988-
dc.identifier.citationPrzegląd Historyczno-Oświatowy, 1988, nr 1, s. 65-78pl_PL
dc.identifier.issn0033-2178-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/15103-
dc.description.abstractGoczałkowice są miejscowością uzdrowiskową położoną w południowej części województwa katowickiego. Jej południowe granice opierają się o lewy brzeg Wisły, na której w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku zbudowano zaporę wodnć] gromadzącą wodę w zbiorniku o powierzchni 50 km2. Początki uzdrowiska goczalkowickiego sięgają 1856 r., kiedy to na polach tej wsi geolodzy rozpoczęli wiercenia w poszukiwaniu złóż soli będących — jak przypuszczano — odnogami złóż wielickich. Jeden z odwiertów trafił na źródło solanki o znacznej zawartości bromu i radioaktywnego jodu Fakt ten wpłynął na zmianę decyzji: zamiast kopalni soli założono zakład leczniczy i w 1862 r. otwarto pierwszy sezon kuracyjny. Leczyło się w nim wtedy 120 osób Odtąd (z przerwami w okresie wojen światowych) trwa działalność uzdrowiska goczalkowickiego zdroju. Sama wieś Goczałkowice założona została wiele wieków wcześniej. Najdawniejsza wzmianka, do której udało się dotrzeć, pochodzi z 1326 r. Jest nią spis wiosek należących do parafii pszczyńskiej:l. Zapis ten świadczy, że Goczałkowice musialy powstać znacznie wcześniej, a ich patronimiczna nazwa sugeruje, że mogło to nastąpić między X a XII w. 4. Z okresu późniejszego, a konkretnie z 1498 r., pochodzi zapis w spisie studentów uniwersytetu krakowskiego, stwierdzający, iż Jan Goczałkowski, syn Jakuba Goczałkowskiego właściciela Goczałkowic, jest studentem tego uniwersytetu 5. W okresie tym Goczałkowice jednak nie miały swojej własnej szkoły. Jej założenie związane było zapewne z powstaniem kościoła parafialnego, który zbudowano tu dopiero w 1534 r. “. Oficjalna wzmianka nawiązująca do faktu istnienia tu szkoły pochodzi jednak dopiero z 1625 r.7. W zachowanych z tego okresu rachunkach kościelnych czytamy o tutejszym „żaku”, który z kasy kościelnej miał otrzymywać pensję w wysokości 5 talarów[...]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectGoczałkowicepl_PL
dc.subjectszkolnictwo w Polscepl_PL
dc.titlePodwójny jubileusz goczałkowickiej szkołypl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalPrzegląd Historyczno-Oświatowypl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korzeniowska_Podwojny_jubileusz_goczalkowickiej_szkoly.pdf689,33 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons