Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15114
Title: Ontologia jako dialektyka respektywna : zarys problemu prawdy i fałszu w Platońskim dialogu Sofista
Authors: Bańka, Jakub Sebastian
Keywords: dialektyka respektywna; ontologia
Issue Date: 2001
Citation: "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica" T. 19 (2001), s. 85-94
Abstract: Tym, co wciąż uzasadnia uporczywość trwania przy pytaniu o prawdę, jest przekonanie, iż pomimo znakomitej tradycji teoretycznej zagadnienia, pomimo mistrzowskiej umiejętności praktycznego rozstrzygania na jej rzecz wciąż wymyka się nam to, co należy przez nią myśleć - przez jej możliwość oraz istotę...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15114
ISSN: 2353-9445
1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banka_Ontologia_jako_dialektyka_respektywna.pdf738,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons