Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1515
Tytuł: "Dialog" autorów, impresorów i czytelnikach w drukach I poł. XVI wieku ze zbiorów Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie
Autor: Gwioździk, Jolanta
Słowa kluczowe: Biblioteka Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego; książnica Wiktora hr. Baworowskiego
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Walińska, M. Barłowska (red.), "Sarmackie theatrum. T. 5, Między księgami" (S. 26-44). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The programme of publishing classic and humanistic works at the turn of the 15th and 16th centuries, as well as in the first half of the 16th century required the acceptance of new editorial practices, with regard to both writing and the book format; the style of its composition and decoration. The unity of the publication content, the publishing address and the typographic shape of prints derived from entering into a „dialogue” with a reader. The new reading practices were influenced by the elements of the literary-publishing frame, their choice and location in the book. The article analyses their development on the basis of the example of prints from The Count Wiktor Baworowski Library in Lviv. The attention was paid to communication, mutual influences of the authors, editors, translators, printers, as well as engravers and readers on the example of the edition of the first Polish herbal. The authors’, printers’ and readers’ reports were presented in the context of the humanistic changes and the development of the book typography and art.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1515
ISBN: 9788322620731
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gwiozdzik_Dialog_autorow_impresorow_i_czytelnikow_w_drukach.pdf561,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons