Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1516
Tytuł: Wojsko serdecznych afektów Hieronima Falęckiego - z problematyki edycji, poetyki i recepcji
Autor: Słomak, Iwona
Słowa kluczowe: Wojska serdecznych afektów; Hieronim Falęcki
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Walińska, M. Barłowska (red.), "Sarmackie theatrum. T. 5, Między księgami" (S. 90-104). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article orders and completes the state of research concerning the edition and reception of Wojsko serdecznych afektów by Hieronim Falęcki. His work, hardly known and worked on nowadays, reflects worldview and aesthetic tendencies typical of the very epoch in which it was created. One of the distinctive features is among others respecting the principles worked out in oratory. The author, paying attention to the circumstances of the edition of Wojsko…, selected areas of its stylistics and graphic layout, as well as citing the so-far unknown evidence of text reading by the contemporaries, confirms a previous hypothesis by Andrzej Litwornia, who, contrary to earlier arrangements, but also on the basis of small data, suggested that the book, addressed to a wide circle of readers could be fairly popular one day.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1516
ISBN: 9788322620731
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slomak_Wojsko_serdecznych_afektow_Hieronima_Faleckiego.pdf616,76 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons