Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1521
Tytuł: Psychologiczne i etyczne aspekty zarządzania organizacją biurokratyczną
Autor: Polak, Jarosław
Chrupała-Pniak, Małgorzata
Słowa kluczowe: Zarządzanie organizacją; psychologia; etyka
Data wydania: 2010
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Kożusznik, M. Chrupała-Pniak (red.), "Zastosowania psychologii w zarządzaniu" (S. 141-154). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: Poruszanie zagadnień etycznych w odniesieniu do pracy w organizacjach publicznych jest często rozumiane we współczesnym społeczeństwie jako luksus, na który pozwolić mogą sobie tylko osoby niemające żadnego pomysłu na inne pożyteczne działania. Obserwując świat dzisiejszych organizacji, łatwo dostrzec, że wśród obowiązujących kryteriów oceny ich działania normy moralne stanowią pewien margines. Dominują zaś wartości prakseologiczne, takie jak sprawność, skuteczność, a zwłaszcza ekonomiczność. Organizacje wprawdzie deklarują gotowość do przestrzegania norm etycznych, ale — jak mówią niektórzy, mrugając przy tym porozumiewawczo okiem — życie kroczy własną drogą. Autorom niniejszego artykułu przyświeca teza, że działanie skuteczne nie przeciwstawia się działaniom etycznym, że nie stoi z nimi w sprzeczności, co więcej, że nie można działać skutecznie, nie działając etycznie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1521
ISBN: 9788322619247
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Polak_Psychologiczne_i_etyczne_aspekty_zarzadzania_organizacja.pdf331,94 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons