Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15213
Title: Ochrona stacji roboczych w Uniwersytecie Śląskim : w oparciu o zaawansowane technologicznie rozwiązania sprzętowe i programowe
Authors: Koziara, Andrzej
Wróbel, Barbara
Keywords: Uniwersytet Śląski; systemy komputerowe; awarie; ochrona
Issue Date: 2005
Citation: Biuletyn EBIB, Nr 6, (2005)
Abstract: Wszystkie systemy komputerowe były, są i będą podatne na wszelkiego rodzaju awarie, wynikające nie tylko z zawodności sprzętu i oprogramowania, ale również ze świadomych i nieświadomych działań ich użytkowników. Chcąc ograniczyć ich najczęściej katastrofalne następstwa, podjęto w minionych latach wiele działań zmierzających do opracowania koncepcji redukujących występowanie szkód. Skoncentrowano się w nich głównie na próbie ograniczenia prawa użytkownika do ingerencji w system. Jako standardowe, tak dla pojedynczych stacji roboczych, jak i systemów sieciowych, stało się ograniczanie możliwości wykonywania pewnych operacji przez ich użytkowników (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15213
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziara_Ochrona_stacji_roboczych.pdf352,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons