Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1524
Tytuł: Kompetencje kariery ludzi młodych a oczekiwania współczesnych organizacji
Autor: Turska, Elżbieta
Słowa kluczowe: organizacja; globalizacja; kompetencje
Data wydania: 2010
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Kożusznik, M. Chrupała-Pniak (red.), "Zastosowania psychologii w zarządzaniu" (S. 249-266). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: Procesy globalizacyjne i transformacja systemowa spowodowały, iż w ostatnim czasie w psychologii wzrosło zainteresowanie problematyką kariery zawodowej. Do lat siedemdziesiątych XX wieku, jak pisze Maria Strykowska (2002), obszar ten nie był specjalnie faworyzowany. W tym czasie statycznych organizacji działających w przewidywalnych warunkach, kariery pracownicze miały stabilny, najczęściej liniowy charakter, zwykle przebiegały w formie pełnoetatowego zatrudnienia dającego pracownikom możliwość regularnego awansu. Głównym zadaniem organizacji było znalezienie właściwych ludzi na właściwe miejsca i motywowanie ich do wykonywania mało zmieniających się zadań zwykle przez cały okres aktywności zawodowej w jednej organizacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1524
ISBN: 9788322619247
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Turska_Kompetencje_kariery_ludzi_mlodych.pdf356,36 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons