Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15283
Title: Stara biblioteka nowego wydziału Uniwersytetu Śląskiego
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Biblioteka Teologiczna; Uniwersytet Śląski; księgozbiór
Issue Date: 2002
Citation: Biuletyn EBIB, Nr 6 (2002)
Abstract: Wieloletnie starania władz Uniwersytetu Śląskiego - systematycznie wspomagane przez Kurię Metropolitalną Archidiecezji Katowickiej - doprowadziły do utworzenia Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie Śląskim. Zaistniał jako szósty Wydział Teologiczny w uczelni świeckiej obok Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Uniwersytet Śląski powołał zatem do życia kolejny, jedenasty, Wydział Teologiczny, który wniósł pokaźny posag - znakomity zasób biblioteczny. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego powiększyła tym sposobem swoją sieć bibliotek specjalistycznych o nową placówkę (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15283
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Stara_biblioteka_nowego.pdf311,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons