Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1529
Tytuł: Quinze annees des etudes classiques a l'Universite de Silesie a Katowice
Autor: Aleksandrowicz, Tadeusz
Słowa kluczowe: Classical studies; research projects; Department of Classics; Faculty of Philology; University of Silesia in Katowice
Data wydania: 2008
Źródło: Scripta Classcia, Vol. 5 (2008), s. 9-18
Abstrakt: The jubilee of 15 years (1992-2007) of the classical studies at the University o f Silesia in Katowice became the occasion to present the circumstances of the creation and systematic development o f the Department of Classics at the Faculty of Philology. The article also presents the main directions of the studies and the academic and didactic achievements of the Department.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1529
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Aleksandrowicz_Quinze_annees_des_etudes_classiques.pdf344,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons