Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1535
Tytuł: Laurentius Corvinus' "Carminum structura" against the Background of Medieval and Early Renaissance Treatises on Metre
Autor: Szczepaniak, Anna
Słowa kluczowe: Laurentius Corvinus; Latin metre; Middle Ages; Renaissance; Horace; Boethius
Data wydania: 2014
Źródło: Scripta Classcia, Vol. 11 (2014), s. 55-65
Abstrakt: The article describes the sources Laurentius Corvinus may have relied on while composing his Carminum structura and gives a brief outline of the method chosen by him to teach the art of ancient versification.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1535
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szczepaniak_Laurentius_Corvinus_Carminum_structura.pdf524,15 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons