Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15395
Title: Różnorodność i innowacyjność form pomocy finansowej oraz organizacyjnej dla uczniów
Authors: Kurzyna-Chmiel, Danuta
Keywords: support; service; scholarship student; universality; equality; pomoc; świadczenie; stypendium; uczeń; powszechność; równość
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Murzyn, U. Szuścik (red.), "Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji" (S. 167-182). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Students have the right to benefit from State aid. This power derives from the Constitution, article 70, paragraph 4. The aim of social aid is to equalize educational opportunities. The aim of the incentive is to support talented students education. It is worth noting the multiplicity of forms of assistance and non‑public actors. The main principles, which is to implement the aid are the universality and equality of access to educational benefits.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15395
ISBN: 9788380129641
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurzyna_Chmiel_roznorodnosc_i_innowacyjnosc_form.pdf330,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons