Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15485
Title: O hodowli in vitro wycinków z łodygi rącznika (Ricinus communis L.) i wilczomlecza tyrlicza (Euphorbia lathyris L.)
Other Titles: In vitro culture of segment from shoots of Ricinus communis L. and Euphorbia lathyris L.
Authors: Wojciechowska, B.
Dajnowicz-Kolbe, H.
Workowska, A.
Keywords: hodowla roślin in vitro; hodowla roślin in vivo
Issue Date: 1971
Citation: "Acta Societatis Botanicorum Poloniae" Vol. 40, no. 2 (1971) s. 227-241
Abstract: Przeprowadzono badania in vitro nad wzrostem, organogenezą i anatomią zrostu wycinków pobranych z łodygi rącznika i wilczomlecza tyrlicza. Badano aktywność działania kwasu indolooctowego (IAA), kinetyny (K) i adeniny (A) dodanych do czterokrotnie stężonej pożywki mineralnej White'a. Zauważono, że działanie IAA i K można korelować zmieniając stężenie A. Stwierdzono, że przyrost masy kalusa zależy w większym stopniu niż organogeneza od takich czynników, jak: temperatura, nasłonecznienie i pora roku. Ani skład pożywki, ani wspomniane wyżej czynniki zewnętrzne nie wywierają większego wpływu na proces zrastania się póżnogatunkowych wycinków. Obydwa gatunki charakteryzuje znaczna tolerancja immunologiczna na soki ustrojowe partnera doświadczenia. Wydaje się, że obecność tkanek wilczomleczy wpływa stymulująco na procesy zrostowe i rozwój kalusa u rącznika. Nie zauważono wyraźnych różnic histologicznych w przypadku hodowli roślin in vitro i in vivo. Jednak wyraźny efekt elongacyjny komórek miękiszu kory pierwotnej, perycyklu i rdzenia u rącznika należałoby prawdopodobnie przypisać działaniu IAA. Natomiast efekty organogenetyczne (rozwijanie
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15485
DOI: 10.5586/asbp.1971.014
ISSN: 2083-9480
0001-6977
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojciechowska_O_hodowli_in_vitro_wycinkow_z_lodygi.pdf5,14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons