Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15528
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBiały, Paulina-
dc.date.accessioned2020-08-10T13:39:16Z-
dc.date.available2020-08-10T13:39:16Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citation"Półrocznik Językoznawczy Tertium" Vol. 4, no 2 (2019), s. 78-87pl_PL
dc.identifier.issn2543-7844-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/15528-
dc.description.abstractThe aim of this paper is a review of most common situations in which children use diminutive forms in Polish, excluding the reference to the smallness of an object being pointed at, illustrated with the examples of the usage of diminutives, collected by the author of this paper. The examples are taken from everyday conversations of children aged 2-10. It is claimed that children imitate adult speech and borrow certain features, such as the usage of diminutive forms, as they shape their language mainly following the example of relatives. As the review shows, children use diminutives in various contexts, from establishing emotional contact with other children or their toys, familiarizing themselves with the reality and everyday life, or diminishing their fault to even flattering or buttering up the hearer. Artykuł stanowi przegląd najbardziej powszechnych kontekstów użycia w języku polskim zdrobnień przez małe dzieci, z wyłączeniem odniesień związanych z małym rozmiarem danego przedmiotu. Ilustrowany jest przykładami użycia tych form, zebranymi przez autorkę artykułu, a zaczerpniętymi z codziennych rozmów dzieci w wieku od dwóch do dziesięciu lat. Uważa się, że dzieci imitują mowę dorosłych oraz zapożyczają od nich pewne cechy, kształtując w ten sposób swój własny język. Przegląd pokazuje, iż dzieci używają zdrobnień w różnorodnych kontekstach, począwszy od nawiązywania kontaktu emocjonalnego z innymi dziećmi czy swoimi zabawkami, oswajania się z otaczającą ich rzeczywistością i życiem codziennym, czy też umniejszania swoich przewinień, aż do schlebiania swojemu rozmówcy.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdiminutivespl_PL
dc.subjectchild’s speechpl_PL
dc.subjectfamilial languagepl_PL
dc.subjectzdrobnieniapl_PL
dc.subjectmowa dzieckapl_PL
dc.subjectjęzyk rodzinnypl_PL
dc.titleThe Usage of Diminutives by Children in Polish as the Example of Imitating Mother’s Speechpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.7592/Tertium2019.4.2.Bialy-
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bialy_The_usage_of_diminutives_by_children_in_Polish_as_the_example.pdf430,16 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons