Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1556
Tytuł: Pejzaż uduchowiony : drzewa w twórczości Mariny Cwietajewej
Autor: Mazurek, Halina
Słowa kluczowe: a spiritual landscape; nature; internal dilemma; transformation
Data wydania: 2013
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 23 (2013), s. 60-71
Abstrakt: The article interprets those poems that include trees and a forest. This is the part of a landscape she liked most. She personified trees, and, what is most important, wanted to penetrate their internal life, and identify with them. This is how a unique landscape was created in her works. It was not a description of the nature and being enchanted by it, but a description of trees’ spiritual life she wanted to transform in. The very landscape, thus, reflected her own experiences, and her spirit’s work. The pictures full of emotion, dynamics, and spontaneity constitute unique works on a spiritual being of trees in view of the artistry of poetics.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1556
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mazurek_Pejzaz_uduchowiony.pdf566,76 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons