Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1560
Tytuł: Metamorfozy przestrzeni : metamorfozy w przestrzeni : (kilka uwg o spektaklu "Wilki i owce")
Autor: Gracla, Jadwiga
Słowa kluczowe: space; performance; drama; metamorphosis; stage convention
Data wydania: 2013
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 23 (2013), s. 143-151
Abstrakt: The article is an attempt to analyse one of the latest adaptations of the Wolves and sheep, a play by Aleksandr Ostrovsky. The performance in question makes far‑reaching changes in the structure of the stage space that was rather adjusted to the style of the stage production typical of the 1920s and 1930s. In order to maintain this convention, apart from typical stage solutions, German hits, popular at that time, were used. It is these changes , using the colour and light that helped a contemporary director maintain and expose the significance of Ostrovsky’s play.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1560
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gracla_Metamorfozy_przestrzeni.pdf552,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons