Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1561
Tytuł: Postmodernistyczna dramaturgia rosyjska : wprowadzenie do tematu
Autor: Mazurek, Halina
Słowa kluczowe: postmodernism; other dramaturgy; static drama; drama of sincerity; verbatim technique; psychological drama
Data wydania: 2014
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 24 (2014), s. 11-26
Abstrakt: The article provides general remarks on the new type of drama in Russian literature. Generally, artists tend to stress individual nature of their works, and therefore they withdraw from being labeled or associated with particular trends. Among many contemporary playwrights there are some highly original ones, who have already become recognized and are classified as Russian postmodern classic artists. Further, the article discusses their opinions on the craft of dramatic writing.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1561
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mazurek_Postmodernistyczna_dramaturgia_rosyjska.pdf328,23 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons