Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15613
Title: Prywatność, społeczność, "kosmiczność"
Other Titles: The political, the social, the cosmic
Authors: Skudrzyk, Piotr
Keywords: prywatność; diaboliczne widzenie polityki
Issue Date: 2011
Citation: "Horyzonty Polityki" 2011, nr 2, s. 41-60
Abstract: Autor artykułu stara się oddać stosunek zwykłego obywatela do sfer życia społecznego i politycznego. Za przyczynę wysoce negatywnego odbioru polityki uznaje wielki wymiar zachodzących tam zjawisk. Mniejszy wymiar zjawisk życia społecznego, w których obywatel bezpośrednio uczestniczy przede wszystkim przez pracę zawodową, jest przyczyną mniej intensywnych, ale wciąż negatywnych odczuć dotyczących tej sfery. Naturalną ostoją dla człowieka jest życie prywatne, którego moralna wartość dodatkowo otrzymuje sankcję ze strony religii lub naturalnej etyki. Wyłącznie obronną postawę obywatela wobec życia społecznego i politycznego Autor artykułu nazywa egoizmem sfery prywatnej. Autor postuluje przezwyciężenie tego egoizmu poprzez większe zwrócenie uwagi na Dobro zawarte w życiu społecznym i politycznym niż zawarte tam Zło. „Kosmiczna" wielkość idei religijnych czy etycznych nie powinna służyć zamykaniu się życia prywatnego w swojej kameralności, ale otwieraniu się na szerokie horyzonty życia społecznego i politycznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15613
ISSN: 2353-950X
2082-5897
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skudrzyk_Prywatnosc_spolecznosc_kosmicznosc.pdf735,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons