Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1563
Tytuł: "Niechże (...) baczy, aby mu się skon udał" : o tytułowym bohaterze "Opowiadania o Siergieju Pietrowiczu" Leonida Andriejewa
Autor: Michalska-Suchanek, Mirosława
Słowa kluczowe: Leonid Andreyev; Friedrich Nietzsche; Overman; herd
Data wydania: 2014
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 24 (2014), s. 63-76
Abstrakt: The article is devoted to a presentation of the eponymous protagonist in a Story about Siergiej Pietrowicz written by Leonid Andreyev. The writer creates a character, who — enchanted with Friedrich Nietzsche’s philosophy, that is the “Nietzschean bible” in particular, namely, Thus Spoke Zarathustra — wants two free himself from the herd-like mentality and find the Overman in himself. Having awareness of his own weaknesses, Siergiej Pietrowicz wishes to endow his own life with highest sense by letting a suicidal act happen, which he understands as a “successful death”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1563
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Michalska_Suchanek_Niechze_baczy_aby_mu_sie_skon_udal.pdf424,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons